Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Det kræver sit at planlægge firmaevents som kurser og konferencer. Der er mange aspekter at tage hensyn til, hvis arrangementet skal have det ønskede udbytte, og derfor kan det betale sig at bede om professionel hjælp til planlægningen. Her kan du læse mere om, hvorfor I bør overveje at hyre et eventbureau, næste gang jeres virksomhed skal afholde et større firmaevent.

Professionel erfaring

En af de største og mest synlige fordele ved at bede et eventbureau om hjælp til planlægningen er, at man er sikret en god proces. Konsulenterne har erfaring med at planlægge arrangementer og har derfor et godt kendskab til processens forskellige elementer og hvilke muligheder og udfordringer, der typisk er forbundet med dem. Derudover kan de hjælpe jer med at formulere et klart fagligt mål, så arrangementets indhold bliver optimalt og matcher de forventninger, som deltagerne møder op med. Resultatet bliver derfor et velstruktureret professionelt firmaevent, der bygger på et stærkt fagligt fundament.

Vær til stede på dagen

Når man som virksomhed vælger at planlægge og eksekvere et stort event på egen hånd, bliver der stillet store krav til den eller de ansvarlige på dagen, hvor kurset eller konferencen bliver afholdt. Der er meget at tage sig af, og langt størstedelen af dagen kommer derfor ofte til at gå med praktiske opgaver. Vælger man i stedet at samarbejde med et eventbureau, er det muligt at overlade ansvaret for de administrative opgaver på dagen til dem. De kan for eksempel tage sig af deltagerregistreringen og sørge for at programmet forløber som det skal, og tiden bliver overholdt. På den måde har I som virksomhed bedre muligheder for at være til stede på dagen og snakke med de fremmødte deltagere. I repræsenterer dermed virksomheden på professionel vis, da I afholder et velstruktureret arrangement og samtidig har overskud til selv at være en del af det.