Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Der kan være mange gode grunde til at optimere virksomhedens svejseprocesser, hvis der ikke allerede foreligger en køreplan.

Svejseprocesserne indbefatter typisk en grundig svejsekontrol for de enkelte svejsningstyper og test. Der findes bedst practices for alle svejseopgaver, hvormed virksomheden har mulighed for at udarbejde er rettesnor for, hvordan man tilgår den enkelte opgave på produktionslinjen.

MAG, TIG og lysbuesvejsning kræver alt sammen forskelligt udstyr, men også tilgange til svejseudstyrets indstillinger, fremgangsmåde samt arbejdsmiljø og sikkerhed.

Dertil er det vigtigt, at der foreligger procedurer, kontrol og dokumentation, hvis de udarbejdede produkter skal have CE mærket, så de kan anvendes på det europæiske marked, hvor alle stålprodukter skal leve op til særlige krav og dokumentere ydeevne, kontrolarbejde etc.

For at kunne dette, må I også tænke test ind i virksomheden svejseprocesser. Man kan teste på flere måder, men de mest anvendte er

  • Non-destructive testing (NDT)

  • Ultralydsinspektion

  • Penetrerende test

Test og kontrol sikrer, at dine produkter lever op til dine løfter og markedets krav.

Glem ikke sikkerheden!

Når man arbejder med svejsning, stiller det ikke kun krav til produktionen, men også arbejdsmiljøets sikkerhed.

Svejsning kan udgøre sundhedsfare, da svejse- og skærerøgen består af gas og tungmetaller, som kan føre til alt fra astma til lungekræft, hvis ikke man tager sine forbehold. Tænk blot på de mange belægninger som zink, kobber, bly m.m., der arbejdes i, så bør det stå klart, der er behov for at være varsom.

Dertil skal man naturligvis have respekt for hudskader og øjenskader, som kan opstå fra den høje varme og infrarød stråling fra den meget varme svejseglød.

Alle rum, hvor der foregår svejsearbejde, skal derfor have den rette ventilation, så der ikke er farlige stoffer i luften. Typisk sørger man for flytbare sugehoveder omkring de enkelte svejsestationer, så medarbejderen kan indstille efter behov. Dette apparat suppleres typisk fast ventileret udsugning i det øvrige lokale, hvor formålet er at fange undsluppet røg.

Foruden ventilering skal enkeltpersoner altid være opmærksomme på, at de husker deres personlige værnemidler som masker og åndedrætsværn, beskyttelsesglas, høreværn, klæder og handsker etc.

Husk desuden at de ergonomiske indstillinger også kan spores på sikkerheden, da bedre arbejdspositioner kan være med til at reducere antallet af ulykker fra forkerte bevægelser og anstrengelser.