Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Som leder må man gerne kræve, at de ansatte lader sig teste for alkohol- eller narkotikaindtagelse. Det kræver dog, at der er en konkret mistanke om misbrug, og at undersøgelsen har et fornuftigt formål. Få styr på reglerne her.

Alkohol- og stofmisbrug i Danmark

Ifølge Sundhedsstyrelsen er mere end 640.000 danskere et alkoholforbrug, der er skadeligt for deres sundhed, og omkring 150.000 af dem er ikke i stand til at stoppe forbruget uden professionel hjælp. Sundhedsstyrelsen skønner også, at mere end 35.000 danskere har et stofmisbrug, og altså er afhængige af hash, heroin eller andre euforiserende stoffer. Et alkohol- eller stofmisbrug har ikke kun sundhedsmæssige konsekvenser, men kan også gå ud over evnen til at passe sit arbejde og fungere i en normal hverdag. Dette kan påvirke en virksomheds drift, og det kan i nogle tilfælde derfor være nødvendigt at bede sin ansatte om at tage en alkohol- eller narkotikatest.

Hvornår er det lovligt at kræve en test?

Man kan dog ikke når som helst kræve, at en medarbejder lader sig teste. Arbejdsretten fastslår, at en arbejdsgiver kun må teste sine ansatte, hvis der er en konkret og aktuel mistanke om et pligtstridigt forhold. Kontrollen skal desuden ske inden for ledelsesrettens rammer, hvilket betyder, at den ikke må være krænkende og ikke må forvolde tab eller nævneværdig ulempe for den ansatte.

I visse brancher kan det være nødvendigt løbende at teste de ansatte i form af stikprøvekontrol. Her er der ikke tale om begrundet mistanke til en enkelt eller flere medarbejdere, men snarere et rutinecheck, der er begrundet af driftsmæssige hensyn som for eksempel sikkerhedsmæssige forhold. For at disse stikprøver er lovlige, skal det dog stå sort på hvidt i medarbejderens kontrakt. På den måde har medarbejderen givet sit samtykke til at medvirke i disse tests.