Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

De fleste organisationer og virksomheders primære formål er i dagens Danmark at genere et overskud. Dette er selvfølgelig tilfældet med mindre, der er tale om en nonprofitorganisation. Men selvom det ikke er organisationens formål at skabe penge til sig selv, så skal den stadig fungere optimalt. Hvis virksomheden eller organisationen ikke fungerer optimalt, vil den miste indtægt både fra kunder og/eller investorer. Derfor skal enhver moderne organisation være en gennemsmurt maskine i samtlige afdelinger af mekanismen. Det mest vigtige aspekt i enhver virksomhed eller organisation er naturligvis de ansatte. Man skal som CEO derfor altid sørge for, at alle ens ansatte arbejder godt sammen, har det godt på arbejdspladsen og er motiverede. En af de vigtigste metoder hvorpå, man kan opnå dette er teambuilding.

Hvad er teambuilding?

Teambuilding er en event som i virkeligheden kan bestå af mange forskellige ting. Eventet er designet til at inddrage samtlige personer som indgår i det pågældende team. Det er lige meget hvor teamet kommer fra. Der kan være tale om kolleger på en arbejdsplads, skolekammerater i en klasse eller deltagende i en given frihedsinteresse. Formålet med hele eventet er at skabe et miljø, hvori de ansatte kan have et godt sammenhold, arbejde konstruktivt sammen og have det godt.

Hvad er et godt team?

Et team kan være mange forskellige ting alt afhængigt af, hvem der er med, hvilken sammenhæng teamet er opstået i og hvad formålet med teamet er. Men selvom mange teams er grundlæggende forskellige, så er det vigtigt for et godt team, at alt fungerer. I et godt team er alle afhængige af hinanden, så ingen føler sig udenfor, alle roller er klarer, alle de indbyrdes relationer er positive osv.

Hvad hjælper teambuilding med?

Når et team møder hinanden for første gang, kan det godt tage et stykke tid at vænne sig til at skulle arbejde med hinanden. Alle medlemmer er desuden sjældent ens, så der vil ofte være nogen der tilvænner sig hurtigere og efterlader de andre lidt i baggrunden. Teambuilding kan hjælpe med at få alle teammedlemmer inkluderet på lige fod, så alle får de bedst mulige foranstaltninger for at indgå godt i alle teamets funktioner.