Archives for Sikkerhed

Hvordan får du synet din lastbil under coronakrisen?

Hvordan får du synet din lastbil under coronakrisen?

Færdselsstyrelsen indkalder 24.000 køretøjer til syn hvert år. Det gør de, fordi der er opsat regler for, hvor ofte ens bil skal synes.

Men vi lever lige nu i en tid, der kræver meget omstilling. Det gælder også med hensyn til syning af biler.

Corona-reglerne

Corona-regler dikterer, at vi skal blive hjemme, såfremt det er muligt. Derudover er alle offentlige institutioner lukket midlertidigt ned, og alle private firmaer er blevet opfordret til at sende deres medarbejdere hjem.

Men hvad gør man egentlig, hvis man står med en bil, der skal synes under nedlukningsperioden? Mange køretøjsejere erklærer, at de har følt sig nødsaget til at dukke op til syningsaftaler, selv hvis de fx også har haft et dårligt immunforsvar eller er syge – hvilket jo på det kraftigste anbefales at undgå fra sundhedsministeriets side.

Transport- og boligministeriet vurderer dog, at de fleste syn kan overholdes, såfremt synshallerne sørger for at tage de nødvendige forbehold under syningen: vaske hænder, bruge håndsprit og holde afstand.

Snart nyt

Men det er stadig et problem for de, der har et nedsat immunforsvar. Der arbejdes derfor lige nu på en bekendtgørelse, som midlertidigt ændrer synsreglerne. Normalt hvis man ikke møder op til en syning, kvitteres det med en bøde og inddragelse af nummerplade. Nu er det planen, at alle køretøjsejere, der har overskrevet en synstest mellem d. 15. marts 2020 og 15. maj 2020 er frigjort fra denne straf. De vil altså hverken få en bøde eller få inddraget nummerpladen.

Hvad med lastbiler?

Det er dog mere samfundskritisk med lastbiler, som er en del af et erhverv, der er nødvendigt for at få samfundet til at køre rundt.

Det er alt for ufarligt at lade så store fartøjer færdes på vejene, uden at de opsatte sikkerhedsregler overholdes. Det er derfor planen, at der skal oprettes et nødberedskab, hvis alle synshaller vælger at lukke ned. Det kan dog være nødvendigt at tvinge nogle synshaller til at holde åbent. Det gælder særligt, hvis det drejer sig om syn af store erhvervskøretøjer, transport af farlige gods eller dyretransport.

Vi kan ikke undvære transportbranchen, og derfor er det nødvendigt, at de stadig kan få tilbudt truck service.

Read more

Få hjælp til ompakningen af dine varer

Som virksomhed er der en række regler, man skal følge – både lovmæssigt og etisk i forhold til de produkter, man sælger. Omvendt kan man meget ofte få produceret alt fra møbler til tøj og plastikeffekter meget billigere i Østen, end det kan gøres i Danmark. Disse to stykker fakta modvirker ikke nødvendigvis hinanden, men både lovgivning og mærkningskrav er meget mere strikse i Danmark og resten af EU, end det er i f.eks. Kina. Dette betyder, at varerne fra Østen meget ofte skal pakkes om og have yderligere informationer sat på sig i form af labels, og dette kan være en tidskrævende og irriterende opgave at tage på sig som firma. Derfor giver det god mening at få hjælp til ompakning af disse opgaver hos et erfarent firma, som f.eks. Asasolutions.

Alt fra ny emballage til særlig mærkning klares undervejs til dig

Hvis du importerer legetøj, tøj eller medicinalprodukter fra andre lande indenfor og udenfor EU, så er der krav til, at emballagen skal være på dansk, og at mærkningen lever op til de gældende love og regler. Dette kan være irriterende at skulle klare selv, når man får en hel container hjem fra de givne lande, men ved at få en hjælpende hånd på vejen, er dette ikke længere en bekymring.

Hos et erfarent ompakningsfirma er de ansatte grundigt instrueret i, hvordan produkterne skal pakkes og hvilke mærker, der skal sættes på dem. Dette betyder med andre ord, at containerne fyldt med varer kan sendes direkte til f.eks. Asasolutions, der ompakker varerne og sender dem direkte videre til dig – eller til et lager efter dit ønske. Dermed kan varerne blive sendt direkte ud til kunderne uden nogen former for problemer; det er nemt og bekvemt, og det er alle pengene værd i forhold til den tid, det tager at ompakke varerne.

Lad andre styre dit lager og få én bekymring mindre i livet

Når man alligevel har flyttet sin ompakning til et mere erfarent firma, hvorfor så ikke slå to fluer med ét smæk og flytte hele lageret ind under deres styring samtidig? Der er en række store fordele ved at lade ompakningsfirmaet styre lageret, da produkterne kan sættes direkte på lagerhylderne, når de er pakket om. Dermed lettes arbejdsprocessen en smule, og der spares både tid og penge på én og samme tid. Du kan f.eks. vælge lagerstyring hos Asasolutions og lade dem styre alle processer fra leverandør til levering hos dine kunder.

Det er klart, at sådanne services er en meget vigtig del af virksomhedens image, og netop derfor bør man også vælge et firma, der har mange års erfaring med opgaverne. Det skaber en større tryghed, når man kan mærke, at samarbejdsvirksomheden har styr på deres opgaver, og det gør også, at man skal bruge mindre tid på løbende kontrol på egen hånd. Man skal selvfølgelig ikke lægge hele ansvaret fra sig, og man skal stadig kontrollere ompakningen og lagerføringen en gang i mellem, men hvis man stoler på sin samarbejdspartner, så er det lettere at skabe vækst i virksomheden.

 

Read more
Enighed

ASE vil tilbyde billig lønsikring

Dagpengesystemet er et økonomisk sikkerhedsnet, som man kan tegne gennem medlemsskab af a-kasse. For rigtig mange slår dagpengene dog ikke til, hvis man står uden arbejde. I mange tilfælde dagpengesatserne, som du kan læse mere om her kun omkring 50% af ens indtægt. Den “kompensation” man for, vil derfor i mange tilfælde ikke være nok til at kunne leve videre som man har gjort, end ikke for ganske få måneder – hvis man ikke har en opsparing.

Dette har gjort at op mod 400.000 danskere har tegnet en lønsikringsforsikring, ved siden af deres dagpenge. Med denne kan man sikre sig op mod 80% af sin løn. Hvor meget satsen er kommer an på, hvor stor del man vil have dækket og hvor meget man vil betale.

ASE vil tilbyde billig lønsikring til udvalgte løngrupper

Fagforeningen og A-kassen ASE har længe kritiseret dagpenge systemet for ganske enkelt ikke at være godt nok. De vil derfor nu tilbyde lønsikring til udvalgte målgrupper til en pris der svarer til a-kasse bidrag. Målgruppen som de går efter er veluddannede danske lønmodtagere, der eksempelvis er lærere, økonomer, jurister, sygeplejersker og lignende der befinder sig i mellemindkomstklassen. For mange af disse vil dagpenge betyde en nedgang på 40% eller mere. Samtidig er det en gruppe der ikke er i stor fare for at miste deres job, og derfor kan lønsikringen tilbydes billigere end normalt.

Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, mener at det er farligt at begynde at selektere i grupper, da det ifølge ministeren er et brud med det kollektive arbejdsløshedssystem. ASE henviser dog til, at der er allerede er mere end 400.000 danskere der har tegnet en tillægsforsikring, hvilket sender et meget klart signal om, at der er noget galt i systemet, når man ikke kan føle sig tryg. De godt 400.000 er intet mindre end en fordobling i forhold til tal fra 2016.

Der er ingen tvivl om, at der vil være mange andre a-kasser der lurer på udviklingen i dette. At forsikre personer der med stor sandsynlighed aldrig for brug for forsikringen er naturligvis en meget lukrativ forretning, samtidig med at medlemmerne kan sove lidt mere trygt om natten.

 

Read more

Gode investeringer til din virksomhed

Når du ejer en virksomhed, er der rigtig mange ansvarsområder at have styr på. Men først og fremmest er du naturligvis interesseret i, at din virksomhed er i udvikling, og at tallene på bundlinjen gradvist bliver større. Hvis din virksomhed skal kunne udvikle sig, kræver det også, at du investerer i den og hele tiden laver forbedringer.

Investér penge og tid i dine medarbejdere

Du kommer ikke ret langt uden dine medarbejdere, der hver dag gør hver deres stykke arbejde, for at din virksomhed kan køre rundt. Derfor er det også 100% værd at investere både flere penge og mere tid i dine medarbejdere. Dit job er bl.a. at motivere dine medarbejdere til at gøre deres bedste. Det kan du gøre ved at rose og belønne dem, når du gør det når. Når de kan mærke, at deres job er værdsat, vil de også være mere motiverede til at fortsætte samme stil.

Gør din virksomhed mere sikker

Du kan arbejde nok så meget på nye metoder, arbejdsprocesser m.m., men hvis du opbevarer al din data på diverse programmer på din computer, kan du risikere at blive udsat for et hackerangreb, så al din data går tabt. Derfor er det virkelig vigtigt at investere nogle penge i nogle ordentlige sikkerhedssystemer. Det samme gælder alle de fysiske ting, så derfor skal du have et effektivt overvågningssystem, hvis ikke allerede du har det. Find videoovervågning til erhverv her.

Investér i indeklimaet på arbejdspladsen

Hvis ikke der er det helt optimale og sunde indeklima på arbejdspladsen, som der bør være, kan det være svært for dine medarbejdere at holde koncentration, og i værste tilfælde kan de blive syge. Hvis du investerer nogle flere penge i indeklimaet, vil du potentielt kunne spare dine medarbejdere for nogle sygedage. Du kan f.eks. købe et klimaanlæg, der kan justere indeklimaet.

Read more
mindre plastik

Nyt projekt kæmper for mindre plastik i virksomhederne

Miljø og klima har i dag aldrig været så stort et samtaleemne som det er, og det er der også en god grund til. Klima forandringerne er for alvor begyndt at vise sig, hvilket betyder at, hvis vi ikke begynder at forandre vores måde at leve på, så kommer det til at have store konsekvenser for vores efterkommere.

Rigtig mange individer har allerede taget kampen op for kloden, ved at begynde at tænke over deres plastik forbrug, og bruger dermed meget mindre plastik i deres hverdag. Der er ligeså også mange initiativtagere som har valgt at gå ud i naturen, for at indsamle alt det plastik som desværre ligger og belaster naturen. Det er fantastisk at så mange personer allerede har valgt at tage et ansvar, og gerne vil hjælpe med at gøre forbedre klimaforandringerne – men desværre er det ikke tilstrækkeligt nok. For skal vi sammen kunne gøre den forskel som er nødvendigt, så er vi også nødt til at få de store spillere med på banen – nemlig virksomhederne.

Virksomhederne har indtil nu været de helt store syndere hvad angår plastik, da alt fra emballager til indpakning af produkter har været af plastik. Flere og flere virksomheder begynder så småt at bruge mindre plastik, men det er også en proces som tager tid, da der er mange faktorer som spiller ind.

Det kan være svært at gennemskue hvilke virksomheder der har taget ansvar og der er ingen tvivl om at virksomhederne gerne vil mindske plastikforbruget set ud fra det nye projekt ”PlastikNejTak”. Projektet er stablet på benene for at give virksomhederne mulighed for at vise deres interesse for at bruge mindre plastik. Allerede nu er der en del virksomheder som har tilegnet sig en plads på listen, og viser dermed at de går ind for at forbedre de klimaforandringer som der er lige nu. Du kan både se listen og tilmelde din egen virksomhed på PlastikNejTak.dk.

Read more
arbejdsskade

Arbejdsskade? Få det juridiske på plads inden det går galt

Der er ikke én jobtitel som kan sige sig fra at være i risikozonen for at få arbejdsskader. Det er derfor rigtig vigtigt at du inden skaden sker, ved hvordan du juridisk set kan få hjælp hvis skaden skulle ske – samt hvad du kan forvente at få erstatninger for.

Generelt set kan du få erstatning på din arbejdsskade hvis du har været ude for én naturligvis. Men det behøver nødvendigvis ikke at være en ulykke hvor lemmer er voldsomt skadet. Arbejdsskader kan også være en lang række erhvervssygdomme som kan være forsaget af dårlige arbejdsrelaterede forhold – som kommer efter en længere periode med dårlige arbejdsstillinger eller måske dårlige luft miljøer.

Den skade som der er sket skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – enten af dine arbejdsgiver eller egen læge. Det er derfor rigtig vigtigt at du reagere hurtigt på din skade uanset dens omfang, og får registreret dine gener hos din læge – så skaden kan blive registreret hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvis skaden er sket fra en handling af en anden person i virksomhed, kan du også stille krav til denne persons forsikringsselskab.

Vælg en specialiseret advokat

Det kan være en svær proces for de fleste at anmelde arbejdsgivere eller andre folk som man omgås med til dagligt, men det er en nødvendighed hvis du skal have det du har krav på. Du bør derfor tage kontakt til et advokatfirma som kan hjælpe dig med at lave en anmelde helt korrekt – f.eks. til at rejse krav om en eventuel arbejdsgiver. Du kan helt give slip for kommunikationen mellem de forskellige parter, og du er sikker på at få den hjælp som du i sidste ende har brug for.

Når skaden er sket, bør du med det samme få fat i en advokat som kan hjælpe med din arbejdsskade erstatning – og dermed få dig godt i mål med de krav som du kan stille til din skade.

 

Read more
påskegave

Derfor skal du give dine ansatte påskegaver

Hvis der er noget som vi mennesker bliver glade for, så er det når vi får gaver. Når vi modtager gaver, udløser det nogle glædeshormoner i vores krop, som er med til at nedsættes vores stress niveau, og gøre os mere glade i hårde tider. Det er i dag tit og ofte at virksomhederne mærker disse stressede situationer, og medarbejderne løber stærkere end nogen sinde. Så uden at skulle snakke for andre, bør ens medarbejdere modtage flere gaver, end den sædvanlige julegave. Det vil derfor være en rigtig god idé at overveje en ekstra gang, om dine medarbejdere ikke skulle modtage påskegaver til påske, i anledningen af at det smukke forår snart starter, og solen begynder at få flere solskinstimer.

Føler sig værdsat

Der er mange ting som firmagaver gør, og én af dem er at dine medarbejdere vil føle sig værdsatte, for det stykke arbejde som de har lavet. Du viser altså med en gave, at du er glade for at have dine medarbejdere ansat, og at de er rigtig værdifulde for din virksomhed. Omvendt vil du også selv komme til at føle dig værdsat som arbejdsgiver, da der bliver en form for gensidig respekt pga. din gavmildhed.

Øger effektiviteten

Det er klar at tilfredse medarbejdere, også resultere i bedre resultater. Når ens medarbejdere er positivt opstemte i jobbet, kommer de også med meget bedre resultater, og det vil du tydeligt kunne se, når du har givet din gave, til alle dine medarbejdere. Prøv at lægge mærke til, at smilene er meget større, når gaven er givet.

Positiv ROI

Det er klart at det kommer til at koste lidt kroner, at give alle medarbejdere en gave. Men på længere sigt, vil det sagtens kunne betale sig hjem, da det som før nævnt, øger effektiviteten, og du kommer altså til at opleve meget bedre resultater, overtid.

Read more
Overvågningskameraer

Sådan passer du godt på din virksomhed

Når din virksomhed vokser, bliver den også mere værdifuld. Her er der ikke kun tale om det som virksomheden omsætter for hver måned, også de værdier som bliver indkøbt til virksomheden. En stor velfungerende virksomhed med mange arbejdsopgaver skal selvfølgelig også have det rigtige udstyr. Her er der tale om computere, tablets, anden teknologi, møbler osv. Alle disse ting har en bestemt værdi, og der er derfor mennesker derude som vil elske at få fingrene i din virksomheds ting. Det er derfor meget vigtigt, at du som virksomhedsejer gør alt for at passe på virksomheden og dens værdier. Medmindre virksomheden stadig finder sted i dit private hjem, så kan du jo ikke selv holde øje. Derfor er der flere tiltag du bør tage for at få din virksomhed beskyttet.

Den obligatoriske indbrudsalarm

Lige meget hvor stor ens virksomhed er, så er det vigtigt at have en indbrudsalarm. Hvis man ikke har en, vil indbrudstyve næsten kunne vade ind i virksomhedens lokaler ugeneret og bare tage, hvad de vil have. Selvom man måske ikke har de vilde værdier i lokalerne, så vil det være dyrt i længden, hvis det sker flere gange. Vælg imellem forskellige indbrudsalarmer her.

Overvåg området

Overvågning er smart til flere forskellige ting. Man kan selv eller få en vagt til at sidde og kigge på overvågningsfilmen, hvilket gør at man altid vil kunne ringe efter politiet, hvis alarmen ikke går. Desuden vil man have film, som man vil kunne give til politiet, hvis det skulle lykkes tyven at slippe væk.

Gå hele vejen med vagter på området  

I dag er det kun de helt store virksomheder som har vagter gående, når virksomheden er lukket. Derfor er det ofte kun nødvendigt, hvis man mener, at man er i stor risiko for at få indbrud. Det smarte ved vagter på stedet er, at man så ikke behøver på at vagter eller politiet ankommer.

Read more