Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Byggebranchen har en tendens til at blive overset i sin væsentlighed. Branchen er på mange måder en lim, der er med til at binde Danmark sammen. Ikke bare i kraft af de bygninger, nye veje og meget mere, som etableres fra branchens ansatte, men også som en industri, der har indflydelse på den danske økonomi.

Fremtiden i anlægsbranchen bliver ofte omtalt som usikker, fordi der ikke er iværksat en tydelig infrastrukturplan fra politisk side. Omvendt er der stadig store bygge behov på andre hjemlige markeder, hvilket kommer til udtryk ved, at byggebeskæftigelsen stiger.

Bygge- og anlægsarbejde går hurtigere

Danske håndværkere, er gode håndværkere, særligt når de arbejder under de bedste rammer. Byggebranchen har i flere år også været under en form for omstrukturering internt i mange firmaer, hvor arbejdsmiljøet blandt andet har været på dagsordenen for at skabe attraktive arbejdspladser og tiltrække talent.

Det har blandt andet betydet, at mange firmaer har en mere organisk virksomhedsstruktur, hvor der er kort fra medarbejder til ledelsen, og der er mere fokus på at nyde processen og fejre succeser, som man kender det fra mere ’bløde’ arbejdspladser.

Dermed ikke sagt, at byggebranchen ikke fortsat er et hårdt miljø. Der er fortsat stor grad af hårdt fysisk arbejde, om end rammerne for hurtigere produktion stiger. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at branchen generelt set er imødekommende overfor teknologi og nye metoder. Det er blandt andet derfor, at opførselstiden på alt fra huse til erhvervsbygninger og landbrugshaller er blevet kortere og billigere.

Forbrugerne kan derfor også glæde sig over, at vi i Danmark har så kvalificeret arbejdskraft, at vi kan imødekomme byggeopgaver hurtigt og effektivt – i en god kvalitet, med ordentlig dokumentation.

Verdensøkonomien skaber usikkerhed

Selvom det på mange måder ser lyst ud, må man ikke glemme, at Danmark og den danske bygge- og anlægsindustri er en del af et internationalt kredsløb. Vores hjemmemarked er i en solid fase, der ser vækst og fremgang, men set i et globalt perspektiv, er der større usikkerheder – som er forårsaget af usikkerhed på nabomarkeder og generel usikkerhed i verdensøkonomien – blandt andet pga. Brexit og uro i Kina m.m.